Bán sỉ lẻ Phong Lan Rừng Uy tín nhất | Giá công khai

Lan Rừng
print this page
Tin mới về Phong Lan Rừng

Đuôi Cáo, Đai Châu, Vảy Rồng, Hoàng Lạp, Sóc Lào, Kiều Hồng, Tam Bảo Sắc, Miệng kín 2 thùy, Sóc Ta, Ngọc Thạch 26-5-2019

Chào mọi người, hàng về ngày 26/5/2019 có:
(Các giò này đã bán trên Page Facebook:
https://www.facebook.com/phonglancamtrinh/ nhưng giờ mới có thời gian đăng lên website này cho có bài)
Đuôi Cáo số 201: 160k (Đã bán)
Đuôi Cáo số 202: 150k (Đã bán) 
Đuôi Cáo số 203: 130k (Đã bán) 
Đuôi Cáo số 204: 130k (Đã bán)
Đuôi Cáo số 205: 130k (Đã bán)
Đuôi Cáo số 206: 130k (Đã bán)
Đuôi Cáo số 207: 130k
Đuôi Cáo số 208: 100k (Đã bán) 
Đuôi Cáo số 209: 80k (Đã bán) 
Đuôi Cáo số 210: 90k (Đã bán) 
Đai Châu số 211: 120k (Đã bán) 
Đai Châu số 212: 120k
Đai Châu số 213: 120k (Đã bán)
Đai Châu số 214: 120k (Đã bán)
Vảy Rồng số 215: 50k (Đã bán)
Hoàng Lạp số 216: 90k (Đã bán) 
Sóc Lào số 217: 70k (Đã bán)
Kiều Hồng số 218: 50k (Đã bán)
Tam Bảo Sắc số 219: 100k (Đã bán) 
Tam Bảo Sắc số 220: 130k (Đã bán)
Miệng kín 2 thùy số 222: 30k (Đã bán)
Miệng kín 2 thùy số 223: 30k
Miệng kín 2 thùy số 224: 60k (Đã bán)
Đuôi Cáo số 225: 130k (Đã bán)
Sóc Ta (Đuôi Chồn) 226: 100k (Đã bán)
Ngọc Thạch số 227: 220k (Đã bán)

- TRONG GIỜ HÀNH CHÍNH từ thứ 2 đến thứ 6: Các bạn nhắn tin SMS hoặc ZALO (Số 0374 553 533), ban ngày gọi điện mình đi làm không tiện nghe máy việc riêng.
- BUỔI TỐI: Các bạn gọi điện thoải mái cho mình số 0374.553.533 (trước 23h30 nhé).

Gửi hàng toàn quốc từ Lạng Sơn. KHÔNG GỬI COD. Khách chuyển tiền cây trước, nhận được tiền mình sẽ gửi hàng, cước vận chuyển khách hàng trả khi nhận hàng, ai không đồng ý thì mình không gửi, mình bán hàng uy tín đúng như hình và mô tả.

Khách hàng ở xa xin chuyển khoản theo các Số TK sau:

AGRIBANK
STK: 3100205349809
Chi nhánh: Từ Liêm, HN
Chủ TK: Cam Khánh Trình

VIETCOMBANK
STK: 0011004114154
Chi nhánh: Tây Hồ, HN
Chủ TK: Cam Khánh Trình

VIETINBANK
STK: 104868045780
Chi nhánh: Lạng Sơn
Chủ TK: Cam Khánh Trình

BIDV
STK: 35110000524270
Chi nhánh: Lạng Sơn
Chủ TK: Cam Khánh Trình

0 nhận xét

Bán lan thuần: Lan Bắp Ngô, Quế Tím, Đuôi Cáo, Trầm Tím, Kiều Vuông, Kèn rừng Lào, Lan Lá Gấm, Đùi Gà, Kiều Hồng, Đai Châu, Cẩm Báo, Phi Điệp Tím, Quế lan hương, Hương Vani, Hoàng thảo Xoắn, Hoàng Lạp

Chào mọi người, hàng về ngày 13/4/2019 có:
(Các giò này đã bán trên Page Facebook:
https://www.facebook.com/phonglancamtrinh/ nhưng giờ mới có thời gian đăng lên website này cho có bài)
Lan Bắp Ngô 157: 80k (Đã bán)
Quế Tím số 159: 200k (Đã bán)
Quế Tím số 160: 180k (Đã bán)
Đuôi Cáo số 161: 190k (Đã bán)
Thạch Hộc Tía số 165: 300k
Trầm Tím số 166: 500k (Đã bán)
Trầm Tím số 167: 650k (Đã bán)
Kiều Vuông số 168: 90k (Đã bán)
Kiều vuông số 169: 150k (Đã bán)
Kiều Vuông số 170: 140k (Đã bán)
Kèn rừng Lào số 172: 250k (Đã bán)
Kèn rừng Lào số 173: 220k (Đã bán)
Lan lá gấm số 174: 100k (Đã bán)
Đùi Gà số 175: 250k (Đã bán)
Kiều Hồng 176: 170k (Đã bán)
Kiều Hồng số 177: 180k (Đã bán)
Kiều Hồng 178: 350k
Kiều Hồng số 179: 550k (Đã bán)
Kiều Hồng 180: 750k
Đai Châu (Phú Yên) số 181: 300k
Đai Châu (Phú Yên) số 182: 490k (Đã bán)
Cẩm Báo số 183: 210k (Đã bán)
Cẩm Báo số 184: 210k (Đã bán)
Phi Điệp Tím số 185: 400k (3 thân tơ chưa hoa + 3 mầm gốc) (Đã bán)
Quế lan hương 188: 200k (Đã bán)
Quế lan hương 189: 200k (Đã bán)
Quế lan hương số 190: 350k (Đã bán)
Quế lan hương 191: 300k (Đã bán)
Quế lan hương số 192: 450k (Đã bán)
Hương Vani số 193: 80k (Đã bán)
Hương Vani số 194: 150k (Đã bán)
Hoàng Phi Hạc số 195: 250k (Đã bán)
Hoàng thảo Xoắn số 196: 600k (Đã bán)
Hoàng Lạp số 200: 80k

- TRONG GIỜ HÀNH CHÍNH từ thứ 2 đến thứ 6: Các bạn nhắn tin SMS hoặc ZALO (Số 0374 553 533), ban ngày gọi điện mình đi làm không tiện nghe máy việc riêng.
- BUỔI TỐI: Các bạn gọi điện thoải mái cho mình số 0374.553.533 (trước 23h30 nhé).

Gửi hàng toàn quốc từ Lạng Sơn. KHÔNG GỬI COD. Khách chuyển tiền cây trước, nhận được tiền mình sẽ gửi hàng, cước vận chuyển khách hàng trả khi nhận hàng, ai không đồng ý thì mình không gửi, mình bán hàng uy tín đúng như hình và mô tả.

Khách hàng ở xa xin chuyển khoản theo các Số TK sau:

AGRIBANK
STK: 3100205349809
Chi nhánh: Từ Liêm, HN
Chủ TK: Cam Khánh Trình

VIETCOMBANK
STK: 0011004114154
Chi nhánh: Tây Hồ, HN
Chủ TK: Cam Khánh Trình

VIETINBANK
STK: 104868045780
Chi nhánh: Lạng Sơn
Chủ TK: Cam Khánh Trình

BIDV
STK: 35110000524270
Chi nhánh: Lạng Sơn
Chủ TK: Cam Khánh Trình

0 nhận xét

Bán lan rừng thuần: Kiều Hồng nguyên bản, Hồ điệp rừng, Cù Lao Minh, Tam bảo sắc, Đai Châu, Long Tu, Vôi, Hoàng Lạp, Bạch Nhạn, Trầm Rừng, Quế Tím, Mỹ Dung Dạ Hương, Hương Vani, Quế Lan Hương 23-4-2019

Chào mọi người, hàng về ngày 13/4/2019 có:
(Các giò này đã bán trên Page Facebook:
https://www.facebook.com/phonglancamtrinh/ nhưng giờ mới có thời gian đăng lên website này cho có bài)
Kiều Hồng nguyên bản 950k (Đã bán)
Hồ điệp rừng số 129: 180k (Đã bán)
Hồ điệp rừng số 130: 180k (Đã bán)
Hồ điệp rừng số 131: 180k (Đã bán)
Hồ điệp rừng số 132: 180k (Đã bán)
Cù Lao Minh số 133: 200k (Đã bán)
Cù Lao Minh số 134: 150k (Đã bán)
Tam bảo sắc số 135: 280k (Đã bán)
Tam bảo sắc số 136: 280k (Đã bán)
Tam bảo sắc số 137: 270k (Đã bán)
Tam bảo sắc số 138: 270k (Đã bán)
Tam bảo sắc số 139: 280k (Đã bán)
Đai Châu (Phú Yên) số 140: 490k (Đã bán)
Long Tu số 141: 370k (Đã bán) 
Vôi số 142: 490k (Đã bán) 
Hoàng lạp số 143: 160 (Đã bán) 
Hoàng lạp số 144: 150k (Đã bán) 
Hoàng lạp số 145: 140k (Đã bán)
Bạch Nhạn số 146: 280k (Đã bán) 
Bạch Nhạn số 147: 280k (Đã bán) 
Trầm Rừng ghép chung Trúc Phật Bà 148: 220k (Đã bán) 
Quế Tím (Hồng Sắc) số 149: 320k (Đã bán) 
Mỹ Dung Dạ Hương số 150: 150k (Đã bán)
Hương Vani số 151: 190k (Đã bán) 
Hương Vani số 152: 190k (Đã bán)
Quế Lan Hương thuần số 153: 380k (Đã bán) 
Quế Lan Hương thuần số 154: 380k (Đã bán)

- TRONG GIỜ HÀNH CHÍNH từ thứ 2 đến thứ 6: Các bạn nhắn tin SMS hoặc ZALO (Số 0374 553 533), ban ngày gọi điện mình đi làm không tiện nghe máy việc riêng.
- BUỔI TỐI: Các bạn gọi điện thoải mái cho mình số 0374.553.533 (trước 23h30 nhé).

Gửi hàng toàn quốc từ Lạng Sơn. KHÔNG GỬI COD. Khách chuyển tiền cây trước, nhận được tiền mình sẽ gửi hàng, cước vận chuyển khách hàng trả khi nhận hàng, ai không đồng ý thì mình không gửi, mình bán hàng uy tín đúng như hình và mô tả.

Khách hàng ở xa xin chuyển khoản theo các Số TK sau:

AGRIBANK
STK: 3100205349809
Chi nhánh: Từ Liêm, HN
Chủ TK: Cam Khánh Trình

VIETCOMBANK
STK: 0011004114154
Chi nhánh: Tây Hồ, HN
Chủ TK: Cam Khánh Trình

VIETINBANK
STK: 104868045780
Chi nhánh: Lạng Sơn
Chủ TK: Cam Khánh Trình

BIDV
STK: 35110000524270
Chi nhánh: Lạng Sơn
Chủ TK: Cam Khánh Trình


0 nhận xét

Bán lan thuần: Xoắn, Tam Bảo Sắc, Long Tu Lào, Hoàng thảo Vôi, Thập Hoa, Hồ điệp rừng, Chuỗi Ngọc, Hạc Vỹ, Sơn Thủy Tiên, Hoàng Lạp, Bạch Nhạn, Quế Tím,

Chào mọi người, hàng về ngày 13/4/2019 có:
(Các giò này đã bán trên Page Facebook:
https://www.facebook.com/phonglancamtrinh/ nhưng giờ mới có thời gian đăng lên website này cho có bài)
Hoàng thảo Xoắn số 96: 630k (Đã bán) 
Tam Bảo Sắc số 97: 180k (Đã bán) 
Tam Bảo Sắc số 98: 300k (Đã bán) 
Tam Bảo Sắc số 99: 280k (Đã bán) 
Long Tu số 100: 30k (Đã bán)
Long Tu số 101: 350k (Đã bán)
Hoàng thảo Vôi số 102: 350k (Đã bán)
Hoàng thảo Vôi số 103: 350k (Đã bán)
Hoàng thảo Vôi số 104: 480k (Đã bán) 
Thập Hoa số 105: 120k (Đã bán)
Hoàng thảo xoắn số 106: 140k (Đã bán)
Hoàng thảo xoắn số 107: 240k (Đã bán)
Hồ điệp rừng số 108: 180k (Đã bán)
Hồ điệp rừng số 109: 180k (Đã bán)
Hồ điệp rừng số 110: 180k (Đã bán)
Chuỗi Ngọc số: 111: 290k (Đã bán) 
Hạc Vỹ số 112: 300k (Đã bán) 
Hạc Vỹ số 113: 300k (Đã bán)
Sơn Thủy Tiên số 114: 550k (Đã bán) 
Hoàng Lạp 115: 160k ghép lũa (Đã bán) 
Bạch Nhạn số 116: 270k (Đã bán) 
Quế Tím số 117: 160k (Đã bán)
Kiều Hồng số 124: 180k 
Kiều Hồng số 118: 70k (Đã bán)
Kiều Hồng số 119: 70k (Đã bán)
Kiều Hồng số 121: 80k (Đã bán)
Kiều Hồng số 122: 100k (Đã bán)
Kiều Hồng số 123: 180k (Đã bán)
Kiều Hồng số 125:180k (Đã bán)
Kiều Hồng số 126: 180k (Đã bán)
Kiều vuông số 127: 100k (Đã bán)
Lan lá gấm số 128: 100k (Đã bán)

- TRONG GIỜ HÀNH CHÍNH từ thứ 2 đến thứ 6: Các bạn nhắn tin SMS hoặc ZALO (Số 0374 553 533), ban ngày gọi điện mình đi làm không tiện nghe máy việc riêng.
- BUỔI TỐI: Các bạn gọi điện thoải mái cho mình số 0374.553.533 (trước 23h30 nhé).

Gửi hàng toàn quốc từ Lạng Sơn. KHÔNG GỬI COD. Khách chuyển tiền cây trước, nhận được tiền mình sẽ gửi hàng, cước vận chuyển khách hàng trả khi nhận hàng, ai không đồng ý thì mình không gửi, mình bán hàng uy tín đúng như hình và mô tả.

Khách hàng ở xa xin chuyển khoản theo các Số TK sau:

AGRIBANK
STK: 3100205349809
Chi nhánh: Từ Liêm, HN
Chủ TK: Cam Khánh Trình

VIETCOMBANK
STK: 0011004114154
Chi nhánh: Tây Hồ, HN
Chủ TK: Cam Khánh Trình

VIETINBANK
STK: 104868045780
Chi nhánh: Lạng Sơn
Chủ TK: Cam Khánh Trình

BIDV
STK: 35110000524270
Chi nhánh: Lạng Sơn
Chủ TK: Cam Khánh Trình

0 nhận xét

Bán lan rừng thuần: Hoàng Lạp, Cù Lao Minh, Đai Châu, Quế Lan Hương 04-4-2019

Chào mọi người, hàng về ngày 04/4/2019 có:
(Các giò này đã bán trên Page Facebook:
https://www.facebook.com/phonglancamtrinh/ nhưng giờ mới có thời gian đăng lên website này cho có bài)
- Hoàng Lạp số 89: 150k (ĐÃ BÁN)
- Hoàng Lạp số 90: 160k, (ĐÃ BÁN)
- Hoàng Lạp số 91: 170k (ĐÃ BÁN)
- Cù Lao Minh số 92: 370k (ĐÃ BÁN)
- Đai Châu số 93: 600k, (ĐÃ BÁN)
- Đai Châu số 94: 800k (ĐÃ BÁN, tặng giò long tu nho nhỏ)
- Quế Lan Hương số 95: 750k, mặt sau có lan vẩy cá (ĐÃ BÁN)

- TRONG GIỜ HÀNH CHÍNH từ thứ 2 đến thứ 6: Các bạn nhắn tin SMS hoặc ZALO (Số 0374 553 533), ban ngày gọi điện mình đi làm không tiện nghe máy việc riêng.
- BUỔI TỐI: Các bạn gọi điện thoải mái cho mình số 0374.553.533 (trước 23h30 nhé).

Gửi hàng toàn quốc từ Lạng Sơn. KHÔNG GỬI COD. Khách chuyển tiền cây trước, nhận được tiền mình sẽ gửi hàng, cước vận chuyển khách hàng trả khi nhận hàng, ai không đồng ý thì mình không gửi, mình bán hàng uy tín đúng như hình và mô tả.

Khách hàng ở xa xin chuyển khoản theo các Số TK sau:

AGRIBANK
STK: 3100205349809
Chi nhánh: Từ Liêm, HN
Chủ TK: Cam Khánh Trình

VIETCOMBANK
STK: 0011004114154
Chi nhánh: Tây Hồ, HN
Chủ TK: Cam Khánh Trình

VIETINBANK
STK: 104868045780
Chi nhánh: Lạng Sơn
Chủ TK: Cam Khánh Trình

BIDV
STK: 35110000524270
Chi nhánh: Lạng Sơn
Chủ TK: Cam Khánh Trình

0 nhận xét

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG BÁN LAN TRÊN PAGE FACEBOOK VÀ TRÊN ZALO

     Xin chào mọi người, thời gian khoảng 2 tháng gần đây mình vẫn bán lan rừng tuy nhiên ít đăng bài trên website hơn, mình có một số điều thông báo đến mọi người như sau:

     Mình vẫn sẽ tiếp tục đăng bài bán hàng lên website phonglanrung.com này, tuy nhiên hiện nay Facebook và Zalo có vẻ tương tác nhanh và tốt hơn nên mình sẽ ưu tiên đăng bán hàng trên Facebook và Zalo trước. Kính thông báo để mọi người biết và thuận tiện mua lan.

     I. Các bạn chắc đều dùng Facebook, hãy vào Facebook tìm Page (Trang) Facebook của mình, mình đăng bán hàng trên Page này sớm nhất, cập nhật ảnh chụp, giá bán, tình trạng hàng còn - hết trên đây, đối với các bạn chưa biết Page của mình, để tìm Page của mình làm theo các cách sau:

     Cách 1. Vào qua ứng dụng Facebook có sẵn trên điện thoại của bạn (cách phổ biến hơn)
     Mở ứng dụng Facebook trên điện thoại của bạn, gõ lên thanh Tìm kiếm từ khóa: phonglanrung.com rồi enter, có thể sẽ hiện ra nhiều Page khác nhau nhưng bạn cứ ấn vào Page có tên  đầy đủ là: Phong Lan Rừng - phonglanrung.com (ảnh đại diện là bông Hoàng thảo Long Nhãn màu vàng mới là chính xác). Page của mình có giao diện như ảnh sau, nhớ ấn nút Thích để theo dõi các bài bán hàng của Page, khi mình đăng bài mới bạn sẽ thấy trên Facebook của bạn:
  
0 nhận xét

Ban lan rừng: Hoàng Lạp, Hoàng Phi Hạc, Hồ Điệp Rừng 26-3-2019

Chào mọi người, hàng về ngày 26/3/2019 có:

Hoàng Lạp số 81: 170k (đã bán)
Hoàng Phi Hạc số 82: 130k (đã bán)
Hoàng Phi Hạc số 83: 200k (đã bán)
Hoàng Phi Hạc số số 84: 80k (đã bán)
Hoàng Phi Hạc số 85: 70k (đã bán)
Hoàng Phi Hạc số 86: 50k (đã bán)
Hoàng Phi Hạc số 87: 70k (đã bán)
Hồ Điệp Rừng số 88: 180k (đã bán)

- TRONG GIỜ HÀNH CHÍNH từ thứ 2 đến thứ 6: Các bạn nhắn tin SMS hoặc ZALO (Số 0374 553 533), ban ngày gọi điện mình đi làm không tiện nghe máy việc riêng.
- BUỔI TỐI: Các bạn gọi điện thoải mái cho mình số 0374.553.533 (trước 23h30 nhé).

Gửi hàng toàn quốc từ Lạng Sơn. KHÔNG GỬI COD. Khách chuyển tiền cây trước, nhận được tiền mình sẽ gửi hàng, cước vận chuyển khách hàng trả khi nhận hàng, ai không đồng ý thì mình không gửi, mình bán hàng uy tín đúng như hình và mô tả.

Khách hàng ở xa xin chuyển khoản theo các Số TK sau:

AGRIBANK
STK: 3100205349809
Chi nhánh: Từ Liêm, HN
Chủ TK: Cam Khánh Trình

VIETCOMBANK
STK: 0011004114154
Chi nhánh: Tây Hồ, HN
Chủ TK: Cam Khánh Trình

VIETINBANK
STK: 104868045780
Chi nhánh: Lạng Sơn
Chủ TK: Cam Khánh Trình

BIDV
STK: 35110000524270
Chi nhánh: Lạng Sơn
Chủ TK: Cam Khánh Trình

Hoàng lạp số 81: 170k (đã bán)
0 nhận xét

Bán lan rừng thuần: Hoàng Lạp, Cù lao minh, Kiều Hồng, Tích Tụ, Xoắn, Đai châu, Quế xếp, Lan Lá Gấm, Phi Điệp Tím, Mỹ Dung Dạ Hương 24-3-2019

Chào mọi người, hàng về ngày 24/3/2019 có:

Hoàng lạp số 53: 120k (đã bán)
Hoàng lạp số 54: 140k (đã bán)
Hoàng lạp số 55: 160k (đã bán)
Cù lao minh số 55: 330k (đã bán)
Cù lao minh số 56: 350k (đã bán)
Cù lao minh số 57: 350k (đã bán)
Kiều Hồng 58: 120k (đã bán)
Kiều Hồng 59: 220k (đã bán)
Kiều Hồng 60: 220k (đã bán)
Kiều Hồng 61: 250k (đã bán)
Tích tụ số 62: 140k (đã bán)
Xoắn số 63: 750k (đã bán)
Xoắn số 64: 130k (đã bán)
Đai châu số 65: 700k (đã bán)
Đai châu số 66: 800k (đã bán)
Quế xếp số 67: 370k (đã bán)
Lan Lá Gấm Số 68: 100k (đã bán)
Lan Lá Gấm Số 69: 100k (đã bán)
Phi Điệp Tím 70: 500k (đã bán)
Mỹ Dung Dạ Hương số 71: 950k (ghép chung lan Vảy Cá) (đã bán)
Kiều Hồng số 72: 150k (đã bán)
Kiều Hồng số 73: 180k (đã bán)
Kiều Hồng số 74: 130k (đã bán)
Kiều Hồng số 75: 130k (đã bán)
Kiều Hồng số 76: 90k (đã bán)
Xoắn số 76: 80k (đã bán)
Xoắn số 77: 120k (đã bán)
Xoắn số 78: 120k (đã bán)
Xoắn số 79: 110k (đã bán)
Xoắn số 80: 90k (đã bán)
Quế Xếp 300k/kg (đã hết)

- TRONG GIỜ HÀNH CHÍNH từ thứ 2 đến thứ 6: CÁC BẠN NHẮN TIN SMS hoặc nhắn tin ZALO (Số 0374 553 533), ban ngày gọi điện mình đi làm không tiện nghe máy việc riêng.
- BUỔI TỐI: Các bạn gọi điện thoải mái cho mình số 0374.553.533 (trước 23h30 nhé).

Gửi hàng toàn quốc từ Lạng Sơn. KHÔNG GỬI COD. Khách chuyển tiền cây trước, nhận được tiền mình sẽ gửi hàng, cước vận chuyển khách hàng trả khi nhận hàng, ai không đồng ý thì mình không gửi, mình bán hàng uy tín đúng như hình và mô tả.

Khách hàng ở xa xin chuyển khoản theo các Số TK sau:

AGRIBANK
STK: 3100205349809
Chi nhánh: Từ Liêm, HN
Chủ TK: Cam Khánh Trình

VIETCOMBANK
STK: 0011004114154
Chi nhánh: Tây Hồ, HN
Chủ TK: Cam Khánh Trình

VIETINBANK
STK: 104868045780
Chi nhánh: Lạng Sơn
Chủ TK: Cam Khánh Trình

BIDV
STK: 35110000524270
Chi nhánh: Lạng Sơn
Chủ TK: Cam Khánh Trình

Hoàng lạp số 53: 120k (đã bán)

0 nhận xét

Giới thiệu về Phonglanrung.com

Xin chào các bạn!

Phonglanrung.com là địa chỉ bán HOA LAN trực tuyến uy tín hàng đầu hiện nay, website ra đời để cung cấp các loại lan rừng đẹp đến với người yêu hoa lan cả nước. Chúng tôi bán lan với đầy trách nhiệm, trao đổi cách trồng lan rừng và coi khách hàng như những người bạn, đổi lại chúng tôi nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các bạn với hàng nghìn lượt truy cập website mỗi ngày.

Tại sao Phonglanrung.com được đông đảo người chơi lan cả nước gắn bó, ủng hộ?

- Chúng tôi cam kết ảnh hàng đăng bán là ảnh chụp thực tế mỗi chuyến hàng về, không lấy ảnh chụp thực tế của bất kỳ ai khác. Không ai có thể nhận ảnh cây thực tế đăng trên website Phonglanrung.com là ảnh của họ.

- Không như các nơi khác, Phonglanrung.com hiện nay luôn công khai giá bán áp dụng cho mọi khách hàng, đảm bảo công bằng, minh bạch, không thể xảy ra tình trạng “nhìn mặt bán hàng”, không có chuyện mỗi khách mua một giá.

- Chúng tôi sẵn sàng đổi trả lại tiền hoặc cây lan khác cho người mua nếu lỡ mua/chuyển nhầm loại lan. Bạn đã chuyển tiền nhưng sau khi chúng tôi kiểm tra lại hết hàng, chúng tôi chuyển trả lại tiền cho bạn hoặc giữ tiền lại để gửi hàng lại vào chuyến sau, hoàn toàn tùy theo ý muốn của bạn. Có bất cứ vấn đề gì chưa hài lòng, bạn cứ liên hệ lại để trao đổi, chúng tôi là người bán hàng có trách nhiệm.

- Website có mục hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc lan cho các khách hàng mới chơi lan nghiên cứu, xem tại: Cách trồng hoa lan

- Giao hàng qua xe khách từ Lạng Sơn hoặc chuyển phát nhanh toàn quốc. Đóng hộp carton đục lỗ cẩn thận đảm bảo thông thoáng.

- Thái độ bán hàng thân thiện, dễ tính, thoải mái như anh em, bạn bè.

Đừng lăn tăn nữa, nếu các bạn thấy hoa lan mới về đăng trên web, hãy liên hệ ngay cho 0374 553 533 nhé.


Khách hàng ở xa thì đặt hàng và chuyển khoản đến các Số tài khoản sau, nhận được tiền tôi sẽ gửi hàng cho quý khách, tôi bán hàng uy tín chất lượng, không nhận gửi COD để tránh bom hàng:

AGRIBANK
STK:3100205349809
Chi nhánh: Từ Liêm, HN
Chủ TK: Cam Khánh Trình

VIETCOMBANK
STK:0011004114154
Chi nhánh: Tây Hồ, HN
Chủ TK: Cam Khánh Trình

VIETINBANK
STK: 104868045780
Chi nhánh: Lạng Sơn
Chủ TK: Cam Khánh Trình

BIDV
STK:35110000524270
Chi nhánh: Lạng Sơn
Chủ TK: Cam Khánh Trình

PHONG LAN RỪNG - NƠI BÁN HOA LAN UY TÍN

 
Copyright © 2017. All Rights Reserved
Template Created by Phong Lan Rừng